Izletište Borići je najlekovitije kako za decu tako i za odrasle osobe. Po najnovijem merenju količine anjona u vazduhu, u Borićima je zabeležena nejveća koncentracija negativnih jona pa se ovo izletište preporučuje za obolele od astme, bronhitisa ili bilo koje vrste bolesti disajnih organa (respiratornih puteva).


Borići se nalaze na brdu pokraj Specijane bolnice Sokobanja i šumske uprave iznad Vrela i letnje pozornice Vrelo. Samo izletište je u brovoj šumi a na izletištu postoje lepo uredjena mesta za sedenje, kafeterija i park koji je uredjen dečijim spravam za igranje. U toku turističke sezone, ovo mesto je najposećenije od svih izletišta i lekovitih mesta.