Oko 2 km južnije od Rtnja nalazi se Vrmdžansko jezero. Jezero je krečnjačkog i vulkanskog porekla i nastalo je tektonskim poremećajem, PROPAST, kako kaže narod ovog kraja. Nalazi se u podnožju planine Rtanj, na krecnjackom rtu i zahvata površinu od oko 2 ha. Kao i selo udaljeno je od Sokobanje oko 15 kilometara i predstavlja veoma lepo izletište. Sa šumarcima, livadama i obiljem lekovitih biljaka, idealno je mesto za odmor i opustanje. U jezeru ima šaranske ribe: karaša, babuške, žutooke i šarana, ali su primerci mali iiskljucivo rezervisani za dečije pecanje. Priroda je skoro netaknuta i sigurno će te uživati u dugim šetnjama po pustim stazicama i putevima po planinom Rtanj.
Vrmaški grad (Vrmdžanski grad) Na krečnjačkom rtu, u dolini Pakleša, nalaze se zidine starog grada za koga meštani kažu da je “latinski”. Grad je iz rimskog doba i nastao je u periodu do VI veka u vreme vladavine cara Justinijana. Podignut je radi odbrane ovog dela vizantijske teritorije od prodora Avara i Slovena. Razoren je 1416. godine i to je sve što se o njemu zna u antropološko-demografskom pogledu.
Kako je građen na nepristupačnim stenama i kako je bio dobro utvrđen, Turci nisu mogli nikako da ga osvoje. Pored toga u gradu je bila dovedena voda i veća količina hrane. Onda su (prema legendi) potplatili jednu babu da im kaže kako da osvoje grad. Baba ih nauči da nadu konja, ajdira i da mu devet dana ne daju da pije vodu, pa da ga povedu oko grada. Gde konj počne nogom kopati, tu da kopaju, jer su tu vodovodne cevi i da preseku vodu. Istovremeno baba poruči zapovedniku grada da će biti pobeđen, no da potkuju konje naopako i da kroz tajni prolaz napuste grad i tako se izvuku iz opsade. Ovi to i učiniše. Kad su Turci videli tragove, pomisliše da je u grad stiglo pojačanje, ali kada u grad uđoše zatekoše sve pusto.
Meštani su do skorog vremena u njemu nalazili razne predmete, iz toga doba, krstiće i strelice. Stari, Vrmaški grad je i dan-danas meta i destinacija lovaca na blago. Neuspešno, dabome.Oko 2 km južnije od Rtnja nalazi se Vrmdžansko jezero. Jezero je krečnjačkog i vulkanskog porekla i nastalo je tektonskim poremećajem, PROPAST, kako kaže narod ovog kraja. Nalazi se u podnožju planine Rtanj, na krecnjackom rtu i zahvata površinu od oko 2 ha. Kao i selo udaljeno je od Sokobanje oko 15 kilometara i predstavlja veoma lepo izletište. Sa šumarcima, livadama i obiljem lekovitih biljaka, idealno je mesto za odmor i opustanje. U jezeru ima šaranske ribe: karaša, babuške, žutooke i šarana, ali su primerci mali iiskljucivo rezervisani za dečije pecanje. Priroda je skoro netaknuta i sigurno će te uživati u dugim šetnjama po pustim stazicama i putevima po planinom Rtanj.