Karakteristike i značaj respirabilnih čestica - Lečenje u Sokobanji tokom cele godine...

Zagađenje vazduha je jedan od najznačajnijih faktora koji utiču na zdravlje ljudi. Što se tiče odnosa ljudi prema zagađenju on zavisi od percepcije, odnosno od mogućnosti prepoznavanja opasnosti. Naime, kada stanovnici određenog područja imaju spoznaju da postoji značajno zagađenje vazduha reaguju koristeći zaštitne maske i udaljavajući se od zagađivača, ali u većini slučajeva ljudi nisu svesni opasnosti. Osnovni problem je u činjenici da se plašimo i pokušavamo da se zaštitimo od opasnosti koju možemo da uočimo ili odmah osetimo posledice njihovom izlaganju  ( npr. dizanje velike količine zemljane,ugljene ili druge  prašine,produkata sagorevanja...), reč je o krupnijim česticama. Problem nastaju prilikom dejstva čestica za koje nismo svesni da utiču na naše zdravlje i koje ne možemo svojim čulima identifikovati. Ovde ćemo navesti tzv. respirabilne čestice, to su čestice u vazduhu manje od 10 mikrona ( za upoređenje debljina ljudske dlake je 60 mikrona), možemo ih retko videti, uglavnom ujutru, kada nam sunčevi zraci probiju kroz prozor pa ih vidimo pod određenim uglom kao sitnu prašinu u vazduhu.

zagadjenjeU izveštaju HAEL-a se navodi podatak da oko 7.000.000 ljudi u svetu  godišnje umre pre vremena zbog zagađenja vazduha. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj - OECD predviđa da će 2050 g. na globalnom nivou spoljašnje  zagađenje vazduha biti najveći uzrok smrti povezan sa ekološkim uslovima a najodgovorniji je za nastanak karcinoma pluća. U Srbiji je 2010.g. procenjeno da je više od 10.000 osoba umrlo prevremeno zbog izloženosti suspendovanim česticama u vazduhu. Efekti zagađenja vazduha su dobro dokumentovani,pre svega uticajem na respiratorni i kardiovaskularni sistem, ali novija istraživanja ukazuju na njihov značaj i uticaj na nastanak drugih oboljenja, nervnog i cerebrovaskularnog,reproduktivnog sistema pa i dijabeta.Zagađenje vazduha čine mešavina gasovitih,isparljivih, poluisparljivih i suspendovanih čestica.Glavni zagađivači kao suspendovane čestice, su sumpor-dioksid,metan,živa,čađ...

U ovom delu će biti reči o suspendovanim česticama, one su veličine 0,02 do 100 mikrona. Što su veće i teže, brže padaju na zemlju i samim tim ih čovek ne udiše, one manje lebde u vazduhu, a to su čestice veličine ispod 10 mikrona. Prilikom disanja čovek 99 % čestica koje udahne eliminiše u toku izdaha,onaj 1 % predstavlja problem jer može doći do alveola u plućima gde imaju tendenciju da se deponuju. To za posledicu može imati oslabljenu funkciju pluća i otežanu razmenu kiseonika ( normalno, takve tegobe se javljaju nakon dužeg perioda).Iz ovoga se vidi koliki je značaj zagađenja vazduha, pogotovo malim česticama ispod 10 mikrona. Pored oštećenja pluća i srca, takve čestice mogu dovesti i do poremećaja u radu drugih organa ( bubrezi,jetra), zavisno od hemnijskog sastava tih čestica i njihove toksičnosti.

Na kraju ovog dela samo napomena da se danas izdvajaju tri vrste ovih malih čestica koje se nazivaju respirabilne ( jer mogu prodreti duboko u pluća), a to to su PM10,PM2,5 i PM0,1 zavisno od njihove veličine ( manje od 10 mikrona,manje od 2,5 mikrona i manje od 0,1 mikrona). Za informaciju da je najmanji promer u plućima na nivou alveola 0,43 mikrona.

U sledećem tekstu biće reči o mehanizmu njihovog nastanka, njihovom negativnom dejstvu i zašto se Sokobanja izdvaja kao teritorija koja predstavlja ,,raj za pluća".

dr Milovan Šarović - specijalista za bolesti pluća