Šta su respirabilne čestice i kakav efekat imaju na zdravlje stanovnika u Sokobanji

Bez vazduha nema života, kao i bez vode, hrane. Kvalitet vazduha na zemlji godinama konstantno opada,pre svega zbog industrijalizacije i pre sbega u velikim gradovima. Često gledamo slike u velikim kineskim gradovima ljude koji nose maske na licu zbog smoga. Do skora kod nas takvu sliku nije bilo moguće videti, ali i u tom pogledu se polako pridružujemo svetu. Na kvalitet udahnutog vazduha bitnoi utiču suspendovane čestice u njemu. Suspendovane čestice su male čestice, partikule veličine do 40 mikrona( particulate matter - PM) koje se nalaze u vazduhu u tečnom ili čvrstom agregatnom stanju.  One veće, od 40 do 100 mikrona relativno brzo padnu na zemlju, dok one manje , ispod 10 mikrona lebde u vazduhu, udišu se i prave najveće probleme, pogotovo one manje od 10 mikrona koje imaju tendenciju da se deponuju u alveolama. Takve čestice se nazivaju respirabilne, dugotrajnim delovanjem mogu dovesti do smanjenja plućne funkcije,povećane sklonosti ka infekciji,povećanoj reaktivnosti disajnih puteva,pogoršanje astme i HOBP, pa sve do povećanog rizika za nastanak karcinoma pluća. Zavisno od njihovog hemijskog sastava mogu imati i toksično dejstvo,pre svega na bubrege ,jetru i reproduktivni sistem. Njihov efekat je izraženiji pri pogoršanim klimatskim uslovima.

Izvori respirabilnih čestica u vazduha su prirodni i antropogeni. Prirodni su čestice nastale od zemlje,prašine, vulkanske reakcije,vegetacije,razaranja stena, kao i čestice koje se formiraju hemijskim reakcijama raznih emitovanih gasova (H2S,NH3,NOX,HC) pri čemu nastaje čvrst proizvod. Antropogeni izvori nastaju prilikom procesa sagorevanja npr.čađ od dizel goriva, leteći pepeo iz termoelektrana, od izduvnih gasova motornih vozila, industrijskih objekata, čeličana,livnica, termoelektrana na ugalj, motora sa unutrašnjim sagorevanjem,spaljivanja smeća... Po hemijskom sastavu mogu biti neorganski joni, organska jedinjenja,elementarni i organski ugljenik.

Po izveštaju HAEL-a za 2013.g. koncentracija suspendovanih čestica u Srbiji premašuje WHO i EU standarde, za PM10 iznosi 53 mikrograma/m3 vazduha,EU limit je 40, a WHO preporuka 20, dok za PM2,5 iznosi 36 mikrograma/m3 vazduha a EU limit je 25, a WHO preporuke 10.

Prednost Sokobanje je činjenica da na njenoj teritoriji nema velikih industrijskih postrojenja i zagađivača, da pozicija u kojoj  dolazi do sudaranja dve vazdušne struje ( pomoravske i timočke) što utiče na brže prečišćavanje vazduha i veću produkciju negativnih jona koji sa svoje strane vrše svojevrsnu filtraciju. Sve to zajedno pozitivno utiče na zdravlje ljudi, a ti pozitivni efekti se ogledaju u tom osećaju  gostiju Sokobanje da imaju više energije snage, da se podmlađuju kako reče i sam Branislav Nušić.

Najveće blagodeti imaju  plućni bolesnici , nekada se o tome mnogo više pridavalo pažnje nego danas o čemu ćemo pisati u narednom tekstu.

 

dr Milovan Šarović - specijalista za bolesti pluća